ქუთაისი

1 დღე

09:00 გასვლა ბათუმიდან ქუთაისში
11:30 გელათის ტაძრის დათვალიერება
12:30 ბაგრატის ტაძრის დათვალიერება
13:00 სათაფლიის დათვალიერება
14:00 სადილი რესტორან სტალაქტიდში
16:00 პრომეთეს მღვიმის დათვალიერება
17:00 გამგზავრება ბათუმში