პალიასტომი

ერთი დღე

09:00 გასვლა ბათუმიდან კოლხეთის ეროვნული ნაკრძალის მიმართულებით
11:30 ჯგუფის მიღება ვიზიტორთა ცენტრში
11:40 საინფორმაციო დაფების გაცნობა
12:00 სპეციალური ინსტრუქტაჟის გავლა , სატრანსპორტო მხურავ საშუალება პანტომში ჩასხდომა
12:30 გასვლა პალიასტომის ტბაზე, ტბის პეიზაჟის დათვალიერება
13:30 შესვლა მდინარე ფიჩორის ხეობაში
14:00 გადმოსხდომა სპეციალურ საპიკნიკე ადგილას, სადაც მოეწუპბა პიკნიკი და სპორტული თევზჭერა
16:00 გამოსვლა მდინარე ფიჩორის ხეობიდან
16:30 გამგზავრება ბათუმში