კონფერენციების და შეხვედრების ორგანიზება

 

 

1. პროექტის თემატიკისა და მიზნობრივი ჯგუფის განსაზღვრა.

2. პროგრამის დეტალური შემუშავება, სპიკერების მოწვევა.

3. ორგანიზება (ადგილის შერჩევა, კვებით უზრუნველყოფა, ტექნიკური აღჭურვილობა) 

 

კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება, წარმოადგენს ერთ-ერთ შრომატევადსა და სერიოზულ პროცესს. კონფერენციის, ან სემინარის მაღალ დონეზე ჩასატარებლად აუცილებელია სხვადასხვა საკითხების მოგვარება. გაგვაჩნია რა სხვადასხვა დონის კონფერენციების ჩატარების გამოცდილება, სააგენტო «LifeTime»  მაქსიმალურად განახორციელებს კონფერენციის, პრეზენტაციის, ან სემინარის კონცეფციას. ჩვენი სპეციალისტები გაგათავისუფლებენ ზედმეტი საზრუნავისგან და ყველაფერს აიღებენ საკუთარ თავზე, იპოვიან კონკრეტულ სიტუაციაში საკითხისადმი, სწორ და დროულ მიდგომას.   ღონისძიების დაგეგმვის პროცესში კლიენტის სურვილების და ჩვენი გამოცდილების შეჯერების შედეგად ჩვენი გუნდი მაქსიმალურად ახდენს ნებისმიერი დეტალის ორგანიზებას იქნება ეს ადგილის შერჩევა, მონაწილეების ტრანსპორტირება, სასტუმროთი უზრუნველყოფა თუ თითოეული დელეგატისთვის აუცილებელი მოთხოვნების შესრულება რაც კონფერენციის ჩატარებაზე დადებითად აისახება.